Catering for Events

header-orga_top

Organizer-Friendly Catering Service

ภัค เคเตอริ่ง ภูมิใจ ที่เป็นตัวเลือกของผู้จัด Event

theleaque150tomb_150narci150kory2_150

kory_150

ด้วยเหตุที่ ภัค เคเตอริ่ง ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับจัดงาน event ต่าง ๆ หรือ organizer มาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย รวมถึงงบประมาณที่จะต้องจัดการให้ได้ลงตัว โดยปัจจัยทั้งหมด จะต้องได้รับการผสมผสานให้ออกมาได้โดยสรุปที่คำ ๆ เดียว คือ คำว่า “ความสำเร็จอย่างงดงาม”

ภัค เคเตอริ่ง มีประสบการณ์กับความภาคภูมิใจ ที่ได้เคยเป็นส่วนหนึ่งของงานแต่ละงานที่ได้รับคำชมชอบจากลูกค้า และผู้ร่วมกิจกรรมฝ่ายต่าง ๆ  และยินดีที่จะเป็นปัจจัยส่วนเล็ก ๆ ที่เกื้อต่อความสำเร็จของออร์กาไนเซอร์ค่ะ

คุ้มค่ากว่า กับ ภัค เคเตอริ่ง

skate_rink150  a-plus_150 ptt_150